admin/ Październik 23, 2019/ Finanse w branży gier, Samochody terenowe- pomysł na imprezę firmową

W momencie, gdy staramy się o nowe zatrudnienie, znajdujemy przed koniecznością podpisania istotnych dokumentów, w tym umowy, w oparciu o którą będziemy wypełniać powierzone obowiązki. Dobrze jest już wcześniej dowiedzieć się, czym odznaczają się poszczególne umowy i jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – wciąż najbardziej popularna

Umowa o pracę zalicza się do powszechnie stosowanych umów ujmujących obowiązki przełożonego oraz podwładnego. W jej zapisie znajdziemy ważne informacje dotyczące podejmowanego zatrudnienia, jak chociażby wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy, czy zajmowane stanowisko pracy – sprawdź, jak wygląda wzór umowy o pracę z omówieniem. Umowę o pracę podpisuje się na czas próbny, określony lub nieokreślony. Charakter zatrudniania ma wielkie znaczenie dla pracownika i pracodawcy, gdyż reguluje ważne zagadnienia, na przykład długość okresu wypowiedzenia. Przed podpisaniem umowy o pracę, należy się z dokumentem bardzo starannie zaznajomić.

Kontrakt menedżerski – czym jest?

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz powszechniej można zetknąć się również z określeniem kontraktu menedżerskiego, niemniej dla wielu osób jest ono zupełnie nieklarowne. Kontrakt menedżerski jest jedną z form zatrudnienia, jednakże nie dotyczy go kodeks pracy, a pracownikom wykonującym swe obowiązku na podstawie wspomnianego kontraktu nie należą się świadczenia charakterystyczne dla umowy o pracę, czyli na przykład urlopy. Kontrakty menedżerskie zazwyczaj są nawiązywane na wysokim szczeblu zawodowym. Zarząd firmy poleca zarządzanie swą komórką biznesową odpowiedniej osobie, a ona wypełnia powierzone zadania w oparciu o ustalenia ujęte w kontrakcie. W kontrakcie znajdziemy zapis regulujący wysokość wynagrodzenia, jak też zadania powierzone pracownikowi.

Umowa licencyjna – co to takiego?

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy na polecenie pracodawcy przygotowuje się jakiś wytwór udostępniany na podstawie umowy licencyjnej. Dzieje się tak choćby w momencie projektowania aplikacji komputerowych, pisania utworów i tym podobnych projektów. W sytuacji, kiedy nie chce się przenosić praw własności do swego dzieła na rzecz przełożonego albo zleceniodawcy, można podpisać z nim umowę licencyjną. Wedle jej zapisu licencjobiorca otrzymuje jedynie licencję na zastosowanie określonego wyrobu na okres wskazany w umowie. Umowy licencyjne są dzielone na wyłączne i niewyłączne Więcej szczegółów na stronie[poradnik.wfirma.pl/

Share this Post