admin/ Sierpień 15, 2020/ Finanse w branży gier, Samochody terenowe- pomysł na imprezę firmową

Mimo znacznie bardziej powszechnej praktyki monitorowania pracowników, bez wątpienia nie jest on bez wątpienia tworzony w żadnym akcie prawnym.Tego typu możliwość jednak bierze się z udogodnień kontrolnych zatrudniającego wobec podwładnego. Monitorowanie pracowników znajduje się również w przepisach zapisów kodeksu pracy.

pracownicy na przerwie

Autor: US Department of Education
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca, który ma w planach monitorowanie pracowników musi ich o tym powiadomić – firma zajmująca się systemami monitoringu. Jest w stanie to wykonać przez zamieszczenie odpowiednich zapisów w zakładowych regulacjach, na przykład w regulaminie pracy. Taki zapis ma szansę też znaleźć w umowie o pracę.

Jeżeli po zapoznaniu się z tym tekstem myślisz, że warto jest szerzej poznać ten temat, to jeszcze zerknij tu (http://reset2.pl/oprogramowanie-dla-firm-uslugowych).

Informacja tego rodzaju musi być określona bardzo precyzyjnie, na tyle, aby pracownicy nie mieli kłopotu ze zrozumieniem, które z ich zachowań będzie kontrolowane przez pracodawcę. Oraz oczywiście w jaki sposób będzie to przeprowadzane.

Co równie istotne,zatrudniający ma szansę pokazać pracownikom wiadomość o zakładanym monitoringu w sposób normalnie przyjęty w danym miejscu pracy. Może to zrobić więc za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej. Niezwykle często używane są kamery, jednak jak mogą podkreślać niektórzy prawnicy, w przypadku zapisu i archiwizacji zapisów z nich, pracodawca musi zebrane informacje archiwizować zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Pracodawca nie może monitorować miejsc, w których nie jest wykonywana praca, czyli są to szatnie, stołówki czy toalety. Ponadto, kamery nie powinny być montowane w miejscu pracy, aby tylko sprawdzić jakość pracy.

Monitoring rozmów telefonicznychumożliwiony jest jedynie w odniesieniu do rozmów pracowniczych.

Zaprezentowany temat przygotowaliśmy z myślą Twoje potrzeby. Czekamy na twoją informację, czy spodobał Ci się tekst. Daj nam znać – przejdź do strony prawo budowlane !

Nagrywanie standardowych rozmów zatrudnionych będzie się wiązać z znacznymi zarzutami, w ramach kodeksu karnego. Kto w celu odzyskania informacji, do której nie jest uprawniony zakłada podsłuchy albo może posłużyć się takim narzędziem, może otrzymać grzywnę, a nawet karę wiezienia.Można więc zauważyć, monitorowanie pracowników nie polega na oglądaniu ich we wszystkich czynnościach. Nie jest to “big brother” jak część sądzi. Po prostu, każdy zatrudniający ma do tego prawo, ale musi się stosować do wielu przepisów.

Share this Post