admin/ Luty 15, 2020/ Finanse w branży gier, Wypoczynek z adrenaliną!

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika zrealizowane jest z momentem doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowanym jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarczy więc informacja wierzyciela, że trasat może w danym banku mieć rachunek .

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę znanych banków. Odpis zajęć komornik wręcza także wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, i wskazać ewentualne powody braku możliwości wypłaty środków pieniężnych.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta jest do wysokości roszczenia głównego razem z odsetkami jak też wszelkimi wydatkami powstałymi w toku postępowania jak też egzekucji. O ile na rachunku bankowym mieści się suma przewyższająca sumę zajęcia, firmy (polecamy https://www.forsel.pl/wroclaw/kredyty-pozyczki) spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie kredytu bankowego, możliwych opłat stałych za prowadzenie rachunku, sum określonych na pokrycie powstałego debetu. Mało tego nie podlegają zajęciu kwoty wypłacone dłużnikowi za wynagrodzenie za pracę, podatki księgowość oleśnica jak też pozostałe podatki publiczne. Więcej na praktyce zdarza się, iż suma uposażenia za pracę dłużnika już po potrąceniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem wypadki, iż 100 % uposażenia trasata podlega egzekucji. W podobnym wypadku u chlebodawcy trasat może złożyć oświadczenie z wnioskiem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować prośbę do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w obszarze uposażenia za pracę znajdującego się na rachunku bankowym. Zobacz

Analogiczną prośbę trasat skieruje do wierzyciela bo w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym wypadku pożądana być może ugoda z dłużnikiem. W wypadku gdy z dłużnikiem nie możemy się dogadać, pozostaje na jakiej możemy naszą wierzytelność zbyć.

Share this Post