admin/ Październik 8, 2018/ Wypoczynek z adrenaliną!

Prawa pasażera to zastrzeżone aktem prawnym wagi prawnej niezbywalne reguły przypadające pasażerom środków komunikacji ogólnej, których podróż ma wszelki związek z obszarem danego kraju, względnie organizacji ponadnarodowej. Zamysłem owych zasad jest zabezpieczenie podstawowych spraw pasażerów w wypadku niedogodności spotykających ich w sytuacji zakłócenia ich planu podróży. Najistotniejsze z nich, to prawo do dbałości, prawo do przeistoczenia projektu podróży, czy też rezygnacji z niej za zwrotem całego kosztu biletu.

samolot

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Aktualnie na obszarze Unii Europejskiej, specjalna troska prawa pasażera dotyczy nie tylko pasażerów samolotów, lecz również jednostek podróżujących koleją, autobusem bądź statkiem. Także im łatwiej jest otrzymać zadośćuczynienie za np. spóźnienie przewoźnika. Normy obowiązują na terenie całej UE.W ciągu ostatnich trzydziestu lat Europa przeżywa rozwój transportowy. Dla milionów Europejczyków wyjazdy stały się codziennością. Wszyscy mają szansę korzystać z możliwości jeżdżenia zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami (kompleksowy artykuł na temat praw pasażerów).Pasażerowie winni dysponować kompletną wiedzą w sprawie rozporządzeń dotyczących podróżowania, ażeby mogli przestrzegać swoje prawa pasażera w razie pojawienia się kłopotu, bez względu na środek transportu, z którego korzystają i trasę podróży niezależnie od tego, czy przebiega ona jedynie w obwodzie jednego kraju członkowskiego, paru państw UE, bądź też poza jej obrzeżami.Pomimo poszerzonego systemu ochrony praw pasażerów, wielu z nich nie ma świadomości dotyczącej przysługujących im uprawnień. Z danych wynika, iż więcej niż połowa pasażerów samolotów nie zna własnych praw podczas podróży. Dlatego Unia zainicjowała akcję informacyjną, mającą na celu uświadomienie podróżnych o przysługujących im prawach. Na każdych platformach mobilnych otwarta jest także aplikacja objaśniająca prawa pasażera i udostępniająca informacji o instytucjach, z jakimi należy się skontaktować w przypadku kłopotówUnia Europejska zobowiązała się do opracowania strategii transportowej z myślą o każdych podróżujących.

Share this Post