admin/ Wrzesień 6, 2021/ Wypoczynek z adrenaliną!

Tłumacz przysięgły jest jednostką, która trudni się przekładem wszelkich zaświadczeń urzędowych oraz procesowych z jakiegoś języka na drugi, uwierzytelnianiem odpisów obcojęzycznych powyższych pism czy też potwierdzaniem przekładów jak też duplikatów wykonanych przez inną jednostkę.

Tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń takich zaświadczeń jak świadectwa, certyfikaty, poświadczenia, umowy notarialne, pełnomocnictwa, faktury, indeksy, dokumenty medyczne, bankowe, testamenty, rozstrzygnięcia sądowe, poświadczenia z izby weterynaryjnej itd. Dokonuje też tłumaczeń ustnych (np. w toku rozpraw sądowych).

Kliknij ten link – ta unikalna witryna wzbudzi Twoje zainteresowanie. Prezentowane tam treści dotyczą zbliżonej problematyki, co artykuł, który właśnie czytasz.

Z reguły tłumacze przysięgli zajmują się też tłumaczeniem zwykłym, to jest przekładem korespondencji, instrukcji, listów motywacyjnych bądź rozmów biznesowych – tłumacz (transleo.pl/) przysięgły ukraiński.

Karkonosze, Śnieżne Kotły

Autor: Anna Więckowska
Źródło: Anna Więckowska
Bez względu na to czy są to tłumaczenia rosyjski, z włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego czy tłumaczenie ukraiński, obowiązkiem tłumacza przysięgłego jest jak najdokładniejsze przetłumaczenie danego tekstu, zgodnie z zachowaniem specjalistycznego słownictwa i z zachowaniem formalnoprawnych prawideł, jakie wiążą w wypadku przekładów prawniczych oraz sądowych. Tłumacz przysięgły musi na pewno biegle znać język obcy, w którym dopełnia tłumaczenia wraz ze specjalistycznym, charakterystycznym dla różnych dziedzin słownictwem. Powinien również władać biegle językiem ojczystym – dobrze znać jego gramatykę, ortografię itd. Powinien także posiadać wiedzę prawniczą, w obszarze zapewniającym dopełnianie tłumaczeń dokumentów prawniczych albo przekładów ustnych o charakterze prawnym – .
Zarobki tłumacza przysięgłego uzależnione są głównie od liczby przekładów jakie realizuje oraz języka wykładni. W wypadku przekładów poleconych przez instytucje państwowe stawki za nie są odgórnie ustalone przez Ministerstwo Finansów, natomiast w przypadku gdy zleceniodawcą jest prywatna osoba, tłumacz przysięgły ma dowolność w ustalaniu należności za przeprowadzone tłumaczenie. Tłumacz przysięgły ukraiński zarobi średnio od ok. 20 zł za stronę do 40 zł.

Więcej zyskują tłumacze znający mniej popularne języki (na przykład język chiński, arabski). Przeciętne płace tłumacza wynoszą miesięcznie od ok. 3 tys. zł. do 6 tys. zł.
Share this Post