admin/ Styczeń 28, 2021/ Finanse w branży gier, Wypoczynek z adrenaliną!

Osoby wynajmujące mieszkanie muszą rozliczać się z osiągniętego dochodu w urzędzie skarbowym, bo pokwitowana umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że wynajmujący mieszkanie, dom lub garaż osiąga przychód w postaci zarabianego czynszu. Problemów podatkowych wiążących się z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najistotniejszy jest jednak wybór formy rozliczania się z urzędem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości mają kilka opcji. Pierwszą z form opodatkowania jest podatek dochody pod postacią podatku zryczałtowanego ze stawką 8,5 proc. Jednakową stawkę tego podatku od umowy najmu wdrożono z początkiem 2010 roku.

Czy omawiany wątek Cię interesuje? Jeżeli chcesz zdobyć uzupełniające dane dotyczące tego zagadnienia, to odwiedź sensowny serwis www (https://www.robak.konin.pl).

Taksa procentowa podatku zryczałtowanego dotyczy zarówno najmu tymczasowego, jak i innych umów najmu własności prywatnej, które nie są podpisywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek od najmu można też rozliczać w formie ogólnej, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. dochodu. Doliczamy wówczas zyski z najmu do zysków uzyskiwanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich oddzielnie.

Nie zwlekaj, tylko poczytaj więcej pozycjonowanie stron na omawiany wątek – informacje okażą się zapewne niezwykle interesujące, zatem kliknij tu i zobacz więcej.

Taka forma odprowadzania podatku może być opłacalna dla osób, które wyłożyły potężne pieniądze na zakup, przywracanie funkcjonalności i naprawy mieszkań pod wynajem, ponieważ wszystkie zaplanowane w tym celu wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i obniżyć nasz roczny dochód, a co za tym idzie – odprowadzić mniejszy podatek – wejdź na

Kwestię wyboru najbardziej ekonomicznej dla wynajmującego formy opodatkowania trzeba przedstawić naczelnikowi organu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeżeli chcemy rozliczać się w formie ryczałtu mamu obowiązek zrobić to nie później niż do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczęliśmy zarabiać z wynajmu). Jeżeli termin ten następuje w święta, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień uważa się kolejny dzień. W celu wyboru formy odprowadzania podatku wystarczy wysłać pisemne oświadczenie do adekwatnej placówki US.

Nie istnieje ustalony wzór takiej deklaracji. W przypadku, gdy nie dokonamy takiego wyboru lub spóźnimy się ze złożeniem pisemnego oświadczenia spowoduje to utracenie prawa wyboru i konieczność odprowadzania podatku według skali. Na ryczałt będzie można przejść dopiero w przyszłym roku.

Share this Post